Настаўніку беларускай мовы і літаратуры

Пералік кантрольна-вымяральных матэрыялаў па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”

развернуть

 

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2014, 2015;

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя пераказы: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2012, 2014;

Валочка, Г.М. Беларуская мова: тэставыя работы: 8–11 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко. – Мінск: Аверсэв, 2013, 2014;

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы: 10–11 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2012, 2014;

Беларуская літаратура:зборнік творчых заданняў для тэматычнага кантролю: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / І.М. Гоўзіч [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2012;

Грынько, М.У. Беларуская літаратура: зборнік творчых заданняў для тэматычнага кантролю: 10–11 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / М.У. Грынько, А.В. Руцкая, І.М. Гоўзіч. – Мінск: Аверсэв, 2012.

свернуть

Пералік артыкулаў па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”

развернуть

 

Бельскі, А.І. Урбаністычная тэма ў сучаснай беларускай паэзіі: (матэрыял да агляднай лекцыі ў 11-м класе) / А.І. Бельскі // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 2.

Бельскі, А.І. Канцэптуальныя і метадычныя асновы літаратурнай адукацыі / А.І. Бельскі // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 7; № 8.

Бельскі, А.І. Свет дзяцінства ў прозе Кузьмы Чорнага / А.І. Бельскі // Беларуская мова і літаратура.– 2014. – № 11, 12.

         Булаўкіна, І.У. Даследчая дзейнасць вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі: падыходы, задачы, вынікі / І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко //  Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 5.

Валочка, Г.М. Навукова-даследчая работа навучэнцаў: метадычныя рэкамендацыі па напісанні і афармленні / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 11.

Варанько, К.Д. Матэрыял да вывучэння сучаснай беларускай паэзіі ў XI класе / К.Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 2; № 3.

Даранчук, А. Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры / А. Даранчук // Роднае слова. – 2013. – № 9.

Есіс, Я. Электронныя адукацыйныя рэсурсы ў працэсе вывучэння навейшай беларускай літаратуры ў школе /Я. Есіс // Роднае слова. – 2013. – № 7.

Жуковіч, М.В. Лічбавыя адукацыйныя рэсурсы і інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі ў сучасным вучэбным працэсе / М.В. Жуковіч // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 2.

Забалотная, І. Беларуская ваенная проза ХХ стагоддзя: нацыянальны і ўніверсальны кантэкст / І. Забалотная, П. Лявонава // Роднае слова. – 2013. – № 3; № 4.

         Зелянко, В.У. Рэалізацыя прынцыпу пераемнасці пры навучанні беларускай арфаграфіі / В.У. Зелянко // Беларуская мова і літаратура.– 2014. – № 9.

Караткевіч, В.І. Падрыхтоўка да рэспубліканскай алімпіяды: узровень патрабаванняў, аналіз памылак, парады / В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 7.

Мартынкевіч, С. Вывучэнне маўленчых паняццяў на камунікатыўна-дзейнаснай аснове: ад тэорыі да практыкі: V–VI класы / С. Мартынкевіч // Роднае слова. – 2013. – № 9.

Праскаловіч, В.У. Змест вучэбных праграм па літаратуры: тэарэтыка-метадалагічнае абгрунтаванне адбору і структуравання / В.У.Праскаловіч // Роднае слова. – 2013. – № 3.

Праскаловіч, В.У. Метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў у працэсе навучання літаратуры / В.У.Праскаловіч // Роднае слова. – 2014. – № 3; № 4.

Рачэўскі, С. Р. Пазакласная праца па беларускай мове: на шляху да новай парадыгмы / С.Рачэўскі // Роднае слова. – 2013. – № 11.

Руцкая, А.В. Інтэграваны ўрок як сродак падвышэння эфектыўнасці навучання літаратуры / А.В.  Руцкая //Беларуская мова і літаратура.– 2014. – № 10

         Руцкая, А.В. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў: інтэрактыўныя метады навучання літаратуры / А.В.  Руцкая., М.У. Грынько // Беларуская мова і літаратура.– 2015. – № 2.

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры : аналіз заданняў і парады / Г.А.Арцямёнак [і інш.] // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 12.

         Шур, В.В. Краязнаўчы матэрыял і яго выкарыстанне ў навучанні і выхаванні школьнікаў (на прыкладзе Хойніцкага раёна) / В.В. Шур // Беларуская мова і літаратура.– 2014. – № 6.

Шуцьева, Ж.С. Дыдактычныя матэрыялы для падрыхтоўкі вучняў да алімпіяд / Ж.С.Шуцьева // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 9.

Язерская, С.А. Развіццё крэатыўнасці вучняў на ўроках беларускай мовы / С.А.Язерская // Беларуская мова і літаратура.– 2013. – № 7.

 

свернуть