Рыхтуемся да школы

Гатоўнасць дзіцяці да навучання ў школе

развернуть

Сівіцкая А.І., выхавацель групы дашкольнай адукацыі

 

Гатоўнасць  дзіцяці да навучання ў школе

Гатоўнасць да навучання ў школе разглядаецца на сучасным этапе развіцця псіхалогіі як комплексная характарыстыка дзіцяці, якая дазваляе  раскрыць  ўзроўні развіцця псіхалагічных якасцеў, якія з'яўляюцца найбольш  важнымі  перадумовамі для нармальнага  ўключэння   дзіцяці ў новае сацыяльнае асяроддзе і для фарміра­вання навыкаў навучальнай  дзейнасці.

 Фізіялагічная гатоўнасць дзіцяці да школы.

Гэты аспект азначае, што дзіця павінна быць гатова да навучання ў школе фізічна: стан яго здароўя павінен дазваляць паспяхова засвойваць адукацыйную пра­граму. Фізіялагічная гатоўнасць мае на ўвазе развіццё дробнай маторыкі (пальчыкаў), каардынацыі рухаў. Дзіця павінна ведаць, у якой руцэ і як трэба трымаць ручку. А так­сама дзіця пры паступленні ў першы клас павінна ведаць, выконваць і разумець важ­насць выканання асноўных гігіенічных нормаў: правільная поза  за сталом, постаць і т. п.

 

Псіхалагічная гатоўнасць дзіцяці да школы.

Псіхалагічны аспект складаецца з трох кампанентаў:

1) інтэлектуальная гатоўнасць;

2) асобасная і сацыяльная гатоўнасць;

3) эмацыянальна-валявая гатоўнасць.

 1. Інтэлектуальная гатоўнасць да школы азначае:

- да першага класа ў дзіцяці павінен быць запас пэўных ведаў;

- дзіця павінна арыентавацца ў прасторы, гэта значыць,  ведаць, як прайсці ў школу і назад, да крамы і гэтак далей;

- дзіця павінна імкнуцца да атрымання новых ведаў, гэта значыць, яно павінна быць дапытлівым;

-дзіця павінна ў адпаведнасці ўзросту мець  пэўны ўзровень развіцця памяці, маўлення, мыслення.

 Асобасная і сацыяльная гатоўнасць мае на ўвазе наступнае:

- дзіця павінна быць камунікабельным, гэта значыць, умець мець зносіны з аднагодкамі і дарослымі;

- у зносінах не павінна выяўляцца агрэсія, а пры спрэчцы з іншым дзіцем павінна ўмець ацэньваць сітуацыю і шукаць выйсце з праблемнай сітуацыі;

- дзіця павінна разумець і прызнаваць аўтарытэт дарослых;

- талерантнасць – цярплівасць: цярплівыя, памяркоўныя, паважлівыя адносіны да перакананняў, поглядаў, меркаванняў іншых людзей;

- эмпатыя – здольнасць паставіць сябе на месца іншага чалавека, зразумець яго, умець спачуваць, суперажываць;

- маральнае развіццё: дзіця павінна разумець, што добра, а што - дрэнна;

- дзіця павінна прымаць пастаўленую педагогам задачу, уважліва выслухваючы, удакладняючы незразумелыя моманты, а пасля выканання задання дзіця павінна адэк­ватна ацэньваць сваю працу, прызнаваць і выпраўляць  свае памылкі, калі такія маюцца.

 1. Эмацыянальна-валявая гатоўнасць дзіцяці да школы мае на ўвазе:

-  матывацыя: разуменне дзіцем, дзеля чаго яно ідзе ў школу, важнасць наву­чання;

- наяўнасць цікаўнасці да навучэння і атрымання новых ведаў;

- здольнасць дзіцяці выконваць заданне, якое яму не зусім па душы, але гэтага патрабуе навучальная праграма;

- уседлівасць - здольнасць на працягу вызначанага часу ўважліва слухаць дарослага і выконваць заданні, не адцягваючы ўвагу на пабочныя справы і прадметы.

Літаратура

 1. Белоус А.Н. Как подготовить ребенка к школе? https://adu.by/ru/roditelyam/roditelyam-na-zametku.html
 2. Амонашвили Ш. А. В школу - с шести лет https://nsportal.ru/gp/2013/10/amonashvili-sh-a-v-shkolu-s-shesti-let

 

 

свернуть

ЯК ПРАЖЫЦЬ ГОД ПЕРАД ШКОЛАЙ І ПАДРЫХТАВАЦЬ ДЗІЦЯ ДА НОВАГА ЖЫЦЦЯ

развернуть

Сівіцкая А.І., выхавацель групы дашкольнай адукацыі

ПАРАДЫ БАЦЬКАМ

АБО ЯК ПРАЖЫЦЬ ГОД ПЕРАД ШКОЛАЙ І ПАДРЫХТАВАЦЬ ДЗІЦЯ ДА НОВАГА ЖЫЦЦЯ

* Не забывайце, што «дзяцінства - найважнейшы перыяд чалавечага жыцця, не падрыхтоўка да будучага жыцця, а сапраўднае яркае, самабытнае, непаўторнае жыццё. І ад таго, як прайшло дзяцінства, хто вёў дзіця за руку ў дзіцячыя гады, што ўвайшло ў яго розум і сэрца з навакольнага свету, - ад гэтага ў вырашальнай ступені залежыць, якім чалавекам стане сённяшняе дзіця» (В.А.Сухамлінскі).

* Не пазбаўляйце дзіця дзяцінства, не патрабуйце немагчымага. Дзеці павінны жыць у свеце прыгажосці, гульні, казкі, музыкі, малюнкаў, фантазіі, творчасці! Не забывайце, што дзіцяці хочацца гуляць, сваволіць і адчуваць, што яго любяць! Не трэба адбіраць у дзіцяці час, падараванае прыродай для бесклапотнага жыцця, не трэба спяшацца з навучаннем чытанню і, тым больш, пісьма. Калі дзіця будзе вучыцца чытаць няправільна, перавучваць яго цяжэй, чым пачынаць з нуля. Гэта павінны рабіць прафесіяналы. Але калі дзіця праяўляе цікавасць і пачынае чытаць, сачыце за тым, каб чытанне было плыўным, складовым (а не па літарах), без паўтораў.

* Базавыя веды, неабходныя для падрыхтоўкі да школы, дзіця засвое ў дзіцячым садку ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі (асновы граматы і механізму складовага чытання, лічэнне да 20 і простыя матэматычныя аперацыі, засвое разумовыя дзеянні - класіфікацыю, абагульненне, параўнанне, супастаўленне, дзеянне па ўзоры, мадэляванне прасторавых адносін і да т.п.).

* У працэсе штодзённых зносін з дзіцем ненадакучліва, без прымусу вучым думаць: праз гульню вырашаем простыя матэматычныя задачы на ​​складанне, адніманне, называнне сумежных лікаў; назіраючы за людзьмі на вуліцы, за рухам транспарту, за перамяшчэннямі птушак, сабак і г.д. развіваем назіральнасць, вучым заўважаць падабенства або адрозненне, параўноўваем, супвстаўляем, папаўняеем слоўнікавы запас.

* Развіваем маўленне. Дапамагае чытанне ўслых, чытанне па ролях, гульні са словамі, пераўтварэнне слова з дапамогай розных прэфіксаў-суфіксаў, склонавых і родавых канчаткаў. Карысныя гульні на развіццё фанематычнага слыху: пакажыце, як змяняецца сэнс слова, калі губляецца, або змяняецца, хоць бы адзін гук (каса - каза, дом - дым, гара - нара, і г.д.). Гэтыя практыкаванні навучаць дзіця ўслухоўвацца, быць уважлівым пры ўспрыманні гаворкі дарослага, дапамогуць пазбегнуць памылак пры чытанні, а потым і пры пісьме.

* Развіваем логіку: вучым усталёўваць лагічныя сувязі паміж аб'ектамі, усталёўваць парушэнне гэтых сувязей і весці лагічны доказ з дапамогай малюнкаў-блытанінак (іх можна знайсці ў розных часопісах для дзяцей пад рубрыкай «Што пераблытаў мастак?»). Карысныя гульні на абагульненне (назаві адным словам - стол, крэслы, канапа - ... ?; сталяры, маляры, цесляры - ...?); на канкрэтызацыю паняццяў (абутак - ..., кветкі - ..., мэбля - ...?); на абагульненых на класіфікацыю і параўнанне (можна выкарыстоўваць наглядны матэрыял - прадметы або карцінкі, а таксама слова ў гульнях тыпу «Чацвёрты лішні!»; на адпаведнасць уласцівасцяў прадметаў да зададзеных эталонам (знаходзім у інтэр'еры ўсё квадратнае, або круглае; знаходзім усё чырвонага ці зялёнага колеру , фантазіруем «На што падобна?»).

* Развіваем дробную мускулатуру рукі і каардынацыю рухаў: карысная лепка, праца нажніцамі, маляванне дробных дэталяў алоўкам, фламастарамі; пальчыкавая гімнастыка, масаж рук - усе гэтыя заняткі не толькі падрыхтоўваюць руку да ліста, але і актывізуюць работу маўленчых цэнтраў і спрыяюць развіццю здольнасці ўспрымаць і разумець гаворку.

* Развіваем памяць і ўвагу: пачнём з простых гульняў «Што змянілася?», «Чаго не стала?». Ва ўсёй навакольнай абстаноўцы і дома, і на вуліцы, і ў двары ёсць што запамінаць. Але трэба мабілізаваць увагу, заўважыць, вылучыць, запомніць, каб потым - увечары, заўтра, праз дзень ці нават тыдзень адзначыць, што ж змянілася (у расстаноўцы прадметаў у пакоі і на кухні, у вітрыне суседняй крамы, у двары на дзіцячай пляцоўцы, на суседняй вуліцы, па дарозе з дому ў дзіцячы сад ...). Добра, калі і педагог у дзіцячым садзе зацікавіць дзяцей такой гульнёй. Разам вы навучыце дзяцей быць уважлівымі, заўважаць найменшыя змены ў вопратцы, у паводзінах, у настроі навакольных людзей, разаўецца назіральнасць!

Але для падрыхтоўкі да школы, да вучэбнай дзейнасці школьнага тыпу неабходна авалодаць адмысловымі прыёмамі запамінання: сэнсавым суаднясеннем і сэнсавай групоўкай. Дапаможам дзіцяці адысці ад механічнага запамінання шляхам простага шматразовага паўтарэння. Прыйшла пара асэнсаванага запамінання, якое абапіраецца на ўменне ўсталёўваць сувязі паміж тым, што ўжо вядома і новым матэрыялам. Дапамогуць асацыяцыі па падабенстве, па кантрасце, па сэнсе, і нават выпадковыя. Важна, каб дзіця сам выявіў гэтыя ўласцівасці і свядома аб'яднаў прадметы па вылучанай прыкмеце. Навучыўшыся ўсталёўваць гэтыя сувязі і групаваць па вылучаных прыкметах, дзіця зможа падпарадкаваць гэтыя разумовыя дзеянні мэтам запамінання.

* Абавязковай умовай інтэнсіўнага інтэлектуальна-пазнавальнага развіцця дзяцей перад школай з'яўляецца стварэнне прадметнай асяроддзя, якая спрыяе развіццю пазнавальнай актыўнасці дзіцяці, а таксама стварэнне аптымальнага асяроддзя зносін і ўмоў для сумеснай дзейнасці дзяцей і дарослых. Праводзьце больш часу з дзіцем, разам чытайце, абмяркоўвайце прачытанае, адказвайце на пытанні, рабіце, дапамагайце дзіцяці прыдумляць разнастайныя вырабы з непрыдатнага матэрыялу (шышак, галінак, жалудоў, нітак, кавалачкаў тканіны, паперы, скрыначак і г.д.).

* Важна памятаць, што ўнутраны свет дзіцяці - гэта свет не толькі ясных, выразных ведаў, канкрэтных уяўленняў, але і свет мудрагелістых вобразаў, неверагодных аналогій, несуцішнай фантазіі. Прыслухайцеся да дзіцяці, не прыспешваеце яго, дайце магчымасць па-свойму асэнсаваць новую інфармацыю. Хай ён выкажа сваё стаўленне да свету і да працэсу пазнання. Важна, каб дзіця адчула смак да атрымання новых, часам нечаканых звестак пра навакольны свет! Заахвочвайце эксперыментаванне. І нават калі дзіця ідзе шляхам спроб і памылак, ён непазбежна адкрые для сябе новыя спосабы пераўтварэння аб'ектаў (пры канструяванні, маляванні, пры вырашэнні прасторавых задач, можа быць, калі разам з мамай пячэ пірагі або робіць салату і г.).

Псіхалагічныя супрацьпаказанні для пачатку навучання ў школе

* Нізкі ўзровень матывацыйнай гатоўнасці да навучання. Калі дзіця не адчувае сябе будучым школьнікам, яшчэ не нагуляўся, калі ў яго не з'явілася цяга да тэарэтычных ведаў, калі ён па сваім псіхічным развіцці з'яўляецца дашкольнікаў, то школу яму пакуль наведваць рана. Школьная дысцыпліна і штодзённыя навучальныя заняткі, неабходнасць не проста выседзець, а напружана працаваць тры ці чатыры ўрокі, будуць цяжкія для дзіцяці. Часта «школьны стрэс» правацыруецца жаданнем бацькоў атрымаць імгненны вынік (прычым, метадам пастаяннага ціску на дзіця, абмежавання волі, параўнання з іншымі дзецьмі, якія чамусьці больш паспяхова іх любімага дзіцяці).

* Неспрыяльны псіхалагічны клімат у сям'і. Некаторыя бацькі, перажываючы «не лепшыя часы», мяркуюць, што вучоба адцягне ад сямейных непрыемнасцяў іх дзіцяці. Аднак вучоба ў такой сітуацыі толькі правацыруе дадатковыя цяжкасці. Сямейныя праблемы перашкаджаюць дзецям паўнавартасна вучыцца, асабліва дома. Паспяховасць немінуча зніжаецца, што становіцца лішняй падставай для хатняга разладу.

* З'яўленне ў сям'і немаўляці (а яшчэ праблемная - блізнят). Першакласнік і грудное дзіця - не самае лепшае спалучэнне. Начны плач, марнасць, недасыпанне і агульная стома прыводзяць да  дрэннага школьнага старту, а далей сітуацыя цалкам можа ператварыцца ў снежны ком. Паслабленне ўвагі да старэйшага дзіцяці непазбежна выклікае рэўнасць, крыўды, агрэсіўнае стаўленне да немаўля. Калі ў вашай сям'і здараецца такое супадзенне, то пакіньце шасцігадовага дзіцяці ў дзіцячым садзе.

Правільная арганізацыя працэсу падрыхтоўкі да школы можа стаць займальным заняткам і для дзяцей, і для іх бацькоў.

Літаратура

 1. Белоус А.Н. Как подготовить ребенка к школе? https://adu.by/ru/roditelyam/roditelyam-na-zametku.html
 2. Мікула Г. Як падрыхтаваць дзіця да школы https://hatka.ng-press.by/bez-rubryki/yak-padryhtavats-dzitsya-da-shkoly/
 3. Як падрыхтаваць дзіця да школы https://be.unistica.com/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C-%D0%B4%D0%B7%D1%96%D1%86%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/
свернуть

КАБ НАВУЧАННЕ БЫЛО ПАСПЯХОВЫМ

развернуть

А.І. Сівіцкая, выхавальнік групы дашкольнай адукацыі

КАБ НАВУЧАННЕ БЫЛО ПАСПЯХОВЫМ

Для таго каб навучанне дзяцей у школе было паспяховым, патрэбна не толькі наяўнасць у дашкольнікаў неабходнага аб’ёму ведаў, але і разумовае развіццё. Выхавальнік у працэсе выхавання і навучання выкарыстоўвае гульні і практыкаванні для развіцця памяці, мыслення і ўвагі, а таксама карыстаецца спецыяльнымі вучэбнымі заданнямі. Аднак дашкольнікам патрэбна дапамога і саміх бацькоў, бо ў сям’і павінны быць закладзены правільныя адносіны да школы і навучання. Паступаючы ў школу, дзеці павінны дакладна ўяўляць сабе, для чаго неабходна добра вучыцца ў школе.

Асобасная гатоўнасць да школы выяўляецца ў імкненні дзіцяці заняць такую сацыяльную пазіцыю, якая праяўляецца ў яго адносінах да школы, навучання, да настаўніка і да сябе як да вучня, да прыняцця новай “сацыяльнай пазіцыі” — пазіцыі школьніка, які мае кола пэўных важных абавязкаў і правоў, які ўжо займае становішча ў грамадстве. Адным з аспектаў асобаснай гатоўнасці да школы з’яўляецца матывацыя да вучэбнай дзейнасці. У першакласнікаў першае месца займае матыў дабрабыту (атрымліваць добрыя адзнакі) і матыў абавязку перад настаўнікам. Пазнавальныя матывы навучання займаюць апошняе месца.

Гаворачы пра сацыяльна-псіхалагічную падрыхтаванасць, дзіця павінна быць гатовым да пазітыўнага ўзаемадзеяння з навакольнымі, да змены сацыяльна-псіхалагічнага статусу ў школьным калектыве. Сфарміраванасць гэтага кампанента прадвызначае эмацыянальны дабрабыт дзіцяці ў школе, яго псіхалагічнае здароўе.

Сацыяльна-псіхалагічная гатоўнасць да школы, эмацыянальны дабрабыт дзіцяці, сацыяметрычны статус у калектыве равеснікаў — усе гэтыя з’явы непарыўна звязаны. Даказана, што дзеці з нізкім сацыяметрычным статусам (“адрынутыя”) знаходзяцца ў групе рызыкі ў адносінах да школьных цяжкасцей (адмаўленне ад навучання, пакіданне школы).

Яшчэ адзін аспект сацыяльна-псіхалагічнай падрыхтаванасці да школы — гатоўнасць дзіцяці да зносін з настаўнікам. Такія зносіны характарызуюцца патрэбай дзіцяці ва ўвазе і суперажыванні дарослага і яго задавальненнем. Для дзяцей, якія дасягнулі гэтай формы зносін, тыповай з’яўляецца ўвага да дарослых, імкненне пачуць і зразумець іх зварот, а таксама ўпэўненасць у такой жа ўвазе да сябе з боку дарослага.

Часам крыніцай адмоўных эмоцый становяцца старэйшыя брат або сястра, якія сутыкаюцца з цяжкасцямі ў навучанні. Шасцігадовае дзіця, бачачы адносіны бацькоў да старэйшых дзяцей, гаворыць: “Хутка я пайду ў школу, і мяне будуць увесь час лаяць, як Вову”. Нярэдка дарослыя з самых добрых перакананняў запужваюць дзіця: “Ну, што ты круцішся? Вось пачакай, пойдзеш у школу — там настаўніца навучыць цябе сядзець спакойна!” Не трэба, аднак, упадаць і ў іншую крайнасць, ствараючы вобраз школы як месца безупынных радасцей і поспехаў. Мы ж яшчэ не ведаем, як пойдзе ў дзіцяці вучоба, як наладзяцца адносіны з равеснікамі і настаўнікамі. І тады дзіця, якое чакала ад школы вельмі многа прыемнага і таго, што даецца лёгка, рызыкуе “зламацца” пры першых сутыкненнях са школьнай рэальнасцю.

Не трэба скажаць веру дзіцяці ў сябе як будучага школьніка страхам. Няхай яно ўвойдзе ў школу як у новую, цікавую справу — з верай у свае магчымасці і гатоўнасцю выпрабаваць сябе. Каб сфарміраваць такую веру і такую гатоўнасць, трэба добра ведаць дзіця, цвяроза ацэньваць яго здольнасці і схільнасці, уяўляць межы яго магчымасцей.

Школьныя страхі, неўрозы ў дзіцяці — гэта ўсё вынікі школьнай дэзадаптацыі. Да школьных неўрозаў могуць прыводзіць на першы погляд бяскрыўдныя стэрэатыпы бацькоўскага выхавання. Такія фразы, як, напрыклад, “Вось пойдзеш у школу, там табе…”, “Ты, напэўна, будзеш двоечнікам!..” стымулююць пачуццё трывогі, нявер’я ў свае сілы; фраза “Паспрабуй мне толькі яшчэ зрабіць памылкі ў дыктоўцы!” — у дзіцяці пад пастаянным цяжарам пагрозы пакарання могуць узнікаць варожыя пачуцці да бацькоў, развівацца комплекс непаўнацэннасці. Важна заняць правільную пазіцыю ў адносінах да дзіцяці, даць яму магчымасць рабіць самому ўсё, што яно можа зрабіць само. Пазіцыя гіперапекі — рабіць за дзіця яго школьныя справы, адносіцца паблажліва да яго стомленасці, — можа прынесці пазней масу непрыемнасцей і бацькам, і самому дзіцяці.

Бацькам  неабходна звярнуць увагу і на тое, як дзіця рэагуе на пахвалу і ганьбаванне, перамогу і паражэнне. Адных дзяцей няпоспех літаральна паралізуе, у другіх — выклікае бурны пратэст, а трэціх — мабілізуе і стымулюе на новыя намаганні. Ёсць дзеці, якіх пахвала падахвочвае дзейнічаць з патроенай энергіяй, але ёсць і схільныя спачываць на лаўрах. Пры крайніх тыпах рэакцый дзіцяці на поспех і няпоспех трэба паспрабаваць іх ураўнаважыць. Такім дзецям больш дарэчна сказаць што-небудзь накшталт: “Давай зробім гэта яшчэ лепш, ты ж умееш”. Важна, каб зварот улічваў рэакцыю дзіцяці і ў любым выпадку не быў крыўдным.

Каб адаптацыя да школы прайшла лёгка, можна перад школай наведваць заняткі для будучых першакласнікаў. Навучанне можна праводзіць і дома ў гульнявой форме: “Мама дома — проста мама, добрая і ласкавая, а на рабоце яна ўрач, бухгалтар, і таму становіцца там іншай — строгай, дзелавой, сабранай. У цябе цяпер таксама новая роля — роля школьніка, і паводзіць сябе трэба адпаведна”.

Школьная гатоўнасць — гэта сплаў ведаў і навыкаў, неабходных для паспяховага навучання, і здольнасці да супрацоўніцтва і пераадолення цяжкасцей, станоўчых адносін да школы і навучання. Важна душой адчуць складанасць перажыванняў дзіцяці пры такой вялікай змене жыцця, як паступленне ў школу, і дапамагчы яму. Гэта, да ўсяго іншага, не толькі павялічыць яго гатоўнасць да школы, але і захавае яму псіхалагічнае здароўе.

Літаратура

1. Грабчикова Е.С. Человек шагает в школу! Адаптация ребенка 6-летнего возраста к процессу обучения https://adu.by/ru/roditelyam/roditelyam-na-zametku.html

2. Спаўсцінайціс А. Дзіцячы сад+бацькі: фарміруем псіхалагічную гатоўнасць да школы https://nastgaz.by/dzitsyachy-sad-batski-farmiruem-psihalagichnuyu-gatounasts-da-shkoly/

 

свернуть

Гульні і практыкаванні для будучых першакласнікаў

развернуть

Баравая А.І., выхавальнік групы дашкольнай адукацыі

Гульні і практыкаванні для будучых першакласнікаў

Гэтыя гульні дапамогуць стварыць добрыя ўмовы для развіцця адвольнай увагі, назіральнасці, памяці, уяўлення, лагічнага і вобразнага мыслення дзяцей, а таксама дазволяць вызначыць, на якія бакі псіхалагічнай гатоўнасці да школы трэба звярнуць асаблівую ўвагу.

РАЗВІВАЕМ АДВОЛЬНУЮ ЎВАГУ

Дзіцяці даюць ліст паперы, каляровыя алоўкі і просяць намаляваць у рад 10 трохвугольнікаў. Калі гэтая работа будзе скончана, дзіця папярэджваюць пра неабходнасць быць уважлівым, таму што інструкцыя прамаўляецца толькі адзін раз. “Будзь уважлівым, заштрыхуй чырвоным алоўкам трэці, сёмы і дзявяты трохвугольнікі”. Калі дзіця перапытвае, адказаць: “Рабі так, як разумееш”. Калі дзіця справілася з першым заданнем, можна працягнуць работу, паступова ўскладняючы заданні”.

Для развіцця ўвагі можна выкарыстаць гульні: “Знайдзі адрозненні”, “Будзь уважлівы” (выкананне гімнастычных практыкаванняў па слоўнай камандзе), “Назаві, што бачыш” (дзіця за адну хвіліну павінна назваць як мага больш прадметаў, якія знаходзяцца навокал).

 

ЗВІВАЕМ НАЗІРАЛЬНАСЦЬ

На стале з’яўляюцца ў любым парадку 10 цацак або прадметаў. Папрасіце дзіця ўважліва паглядзець на іх на працягу 10—20 секунд, а потым адвярнуцца. Вы ў гэты час перастаўляеце цацкі ў іншым парадку, можна нават схаваць 1—2 цацкі, а пасля гэтага прапануйце дзіцяці рас- ставіць усё, як было раней. Калі яно ўспомніла 6 і менш прадметаў, трэба яшчэ папрактыкаваць памяць і ўвагу, калі ўспомніла 7 ці больш — цудоўны вынік!

РАЗВІВАЕМ ПАМЯЦЬ

У гэтую гульню можна гуляць, напрыклад, у час доўгіх паездак. Дарослы пачынае гэтую гульню і гаворыць: “Я паклаў у мяшок яблыкі”. Наступны гулец паўтарае сказанае і дадае што-небудзь яшчэ: “Я паклаў у мяшок яблыкі і бананы”. Трэці гулец паўтарае ўсю фразу і дадае што-небудзь ад сябе. Можна проста дадаваць па адным слове, а можна падбіраць словы па алфавіце.

Гульня “Піраміда” (развіццё кароткатэрміновай механічнай памяці ў працэсе запамінання шэрага слоў), “Кароткае апавяданне” (дзіця павінна перадаць апавяданне, прачытанае дарослым), “Фігурка з палачак” (дарослы складае фігурку з палачак; дзіця запамінае яе і па памяці складае такую ж), “Жыў-быў кот…” (складанне рада азначэнняў да назоўніка).

ТРЭНІРУЕМ ВОБРАЗНАЕ МЫСЛЕННЕ І ЎЯЎЛЕННЕ

Прапануйце дзіцяці гульню “Як гэта можна выкарыстаць” — знайсці як мага больш варыянтаў выкарыстання якога-небудзь прадмета. Напрыклад, вы называеце слова “аловак”, а дзіця прыдумляе, як яго можна выкарыстоўваць — пісаць, маляваць, як палачку, указку, градуснік для лялькі, вудачку і г.д.

Гульні: “Назаві адным словам”, “Знайдзі лішняе слова (карцінку)”, “Гавары наадварот”, “Раскладзі па парадку” (паслядоўнасць падзей), “Лагічныя канцоўкі”;  “Да чаго гэта падобна” (выказаць здагадку, на што падобны сімвал), “Бывае — не бывае”, “Чароўны лес” (дамаляваць незакончаныя фігуркі).

 

Літаратура

 1. Дыдактычная гульня як сродак развіцця маўлення старэйшых дашкольнікаў http://dodiplom.ru/ready/103632

2.Класіфікацыя рухомых гульняў. Сюжэтныя і бессюжетные рухомыя гульні для дашкольнікаў https://be.unansea.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D1%9E/

 1. Спаўсцінайціс А. Дзіцячы сад+бацькі: фарміруем псіхалагічную гатоўнасць да школы https://nastgaz.by/dzitsyachy-sad-batski-farmiruem-psihalagichnuyu-gatounasts-da-shkoly/
свернуть

Тэст для бацькоў «Ці гатовы вы аддаць сваё дзіця ў школу»

развернуть

Баравая А.І., выхавацель групы дашкольнай адукацыі

Тэст для бацькоў

«Ці гатовы вы аддаць сваё дзіця ў школу»

 1. Вы лічыце, што Вашаму дзіцяці будзе цяжка вучыцца ў школе?
 2. Вам здаецца, што Ваш дзіця будзе вучыцца горш за іншых дзяцей?
 3. Вы асцерагаецеся, што прыйшоўшы ў школу, Ваш дзіця будзе часцей хварэць?
 4. Вы не можаце сабе ўявіць, што Ваш дзіця досыць хутка і паспяхова авалодае чытаннем, пісьмом, лікам?
 5. Вы думаеце, што ён не зможа быць лепш за ўсіх?
 6. Вы лічыце, што дзеці-першакласнікі не ўмеюць быць дастаткова самастойнымі?
 7. На Ваш погляд, чатыры ўрокаі - непамерная нагрузка для маленькага дзіця?
 8. Вы лічыце, што дзеці-першакласнікі не ўмеюць быць дастаткова вытрыманымі?
 9. Вас хвалюе пытанне, ці будзе першы настаўнік уважлівы да Вашаму дзіцяці?
 10. Вы не ўпэўненыя ў аб'ектыўнасці і справядлівасці будучай настаўніцы Вашага дзіцяці?
 11. На Вашу думку, у такім узросце дзіцяці лепш навучаць дома, чым у школе?
 12. Вам здаецца, што дзеці ў гэтым узросце яшчэ не здольныя сябраваць?
 13. Вы асцерагаецеся, што дзеці будуць крыўдзіць і дражніць Вашага дзіцяці?
 14. Вы лічыце, што Ваша дзіця значна слабейшыя сваіх аднагодкаў?
 15. Вы асцерагаецеся, што з прыходам у школу дзіця стане непаслухмяным?
 16. Вы баіцеся нават думаць пра тое, як Ваша дзіця будзе абыходзіцца без дзённага сну?
 17. Ваш дзіця часта кажа: «Мама, мы пойдзем у школу разам!»

Адказ «так» - 1 бал, «не» - 0.

Вынікі:

10 і больш балаў. Вам неабходна знізіць узровень апекі над дзіцем. Дайце яму магчымасць быць больш самастойным. Не перашкаджайце яму кантактаваць з аднагодкамі. Займіцеся загартоўваннем дзіцяці, пагуляйце ў школу. Калі ўзровень Вашай трывожнасці не знізіўся - звярніцеся да псіхолага.

5-10 балаў. Вы не ўпэўненыя ў поспеху дзіцяці. Вас можна зразумець. Падзяліцеся сваімі асцярогамі з будучым настаўнікам. Магчыма, Вы станеце спакайней і правільна падрыхтуецеся да навучання дзіцяці ў школе.

4 і менш балаў. Верагодна, Вам спадарожнічаюць аптымізм і ўпэўненасць. Добрай парадай для Вас будзе не быць бестурботным і няўважлівым.

Літаратура:

Свирченко,Е. Впереди школа / Е. Свирченко // Пралеска.-2014.-№9.-с.58.

 

свернуть