Задачы і функцыі

МЭТА: стварэнне ўмоў для ўдасканалення адукацыйнай  прасторы, арыентаванай на павышэнне якасці адукацыі навучэнцаў,  спрыяльнай інтэлектуальнаму, маральнаму, фізічнаму развіццю сацыяльна паспяховай, ідэйна ўстойлівай асобы, рашаючаючы наступныя задачы:

ствараць умовы для фарміравання ўстойлівай матывацыі да навучання, падрыхтоўкі да выніковай атэстацыі, здачы цэнтралізаваных экзаменаў праз выкарыстанне сучасных рэсурсаў кантрольна-ацэначнай дзейнасці;

- садзейнічаць фарміраванню ў навучэнцаў адказных і бяспечных паводзін, захаванню грамадскай дысцыпліны і парадку,  адказных адносін да свайго здароўя і здароўя навакольных шляхам правядзення факультатыўных заняткаў, актывізацыі работы з законнымі прадстаўнікамі;

- рэалізоўваць   выхаваўчы патэнцыял вучэбных заняткаў, спецыяльна арганізавай дзейнасці ў групе дашкольнай адукацыі  для стварэння сістэмы мэтанакіраванай дзейнасці па фарміраванні  ў навучэнцаў патрыятычнай свядомасці, маральных каштоўнасцей;

- ствараць умовы для павышэння  прафесійнага ўзроўню педагогаў   па развіцці прадметна-метадычных кампетэнцый ва ўмовах абноўленага зместу адукацыі праз засваенне эфектыўных спосабаў арганізацыі, актывізацыі і кантролю вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў;

- працягваць работу па правядзенні мерапрыемстваў, накіраваных  на абнаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы ў адпаведнасці   з устаноўленымі санітарнымі нормамі, правіламі, на стварэнне камфортнай і бяспечнай адукацыйнай прасторы.