Візітка ўстановы

На 1 верасня  2019 г. ва ўстанове адукацыі  – 65  навучэнцаў  і 11 выхаванцаў дашкольнай групы

Мэта: стварэнне ўмоў для фарміравання інтэлектуальна развітай, сацыяльна актыўнай асобы, якая валодае духоўна-маральнымі арыенцірамі, здольнай да адказнага  асобасна-значнага выбару, самарэалізацыі ў розных сферах жыццядзейнасці.

 Задачы: 

 - павышаць якасць адукацыі праз  укараненне эфектыўных метадаў і прыёмаў удасканалення спецыяльных і агульнавучэбных  уменняў  навучэнцаў на вучэбных занятках;

- павышаць узровень прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў у  вобласці фарміравання ў навучэнцаў метапрадметнай кампетэнтнасці; 

- забяспечваць бяспечныя ўмовы  і арганізацыю здароўезберагаючага асяроддзя ва ўстанове для гарманічнага развіцця  дашкольнікаў і вучняў з рознымі адукацыйнымі патрэбнасцямі і магчымасцямі;

- ствараць умовы для развіцця духоўна-маральных якасцей навучэнцаў, здольных супрацьстаяць негатыўным фактарам сучаснага грамадства і будаваць сваё жыццё на аснове традыцыйных духоўна-маральных каштоўнасцей.

У 2016 годзе ўстанова адукацыі паспяхова прайшла акрэдытацыю і  атрымала сертыфікат на адпаведнасць віду навучальна-педагагічнаны комплекс.

alt

Страницы истории 

1947 год.
Открытие семилетки в Чурленах.
1961 год
Построено новое здания Чурленской школы. В классах было по 35-37 учеников.До 1961 года семилетка размещалась в нескольких зданиях: ученики начальных классов учились в Лыцевичах, 5-7классы и мастерская были в частных домах деревни Роличи.
1969 год
Для ребят из отдаленных деревень был построен интернат, и открыта школьная столовая.
1994 год
Чурлёнская базовая школа реорганизована в среднюю школу.
2000 год
Создан новый тип учебного заведения “Чурленская средняя школа-сад”. 
2006 год
“Чурленская средняя школа-сад” переименована в государственное учреждение образования “Чурленский учебно-педагогический комплекс детский сад - общеобразовательная средняя школа”.

В рамках программы “Агрогородок” в 2007/2008 учебном году педагогический комплекс приобрел современный вид: обновлено здание школы и сада.

 

Школу возглавляли творческие и самоотверженные руководители, внёсшие свой весомый вклад в достижения школы:

-Гетманов Константин Малахович (40-50г.г)
-Бабахина Любовь Семеновна (конец50-х начало60-х)
-Волынец Петр Петрович (по 1966год)
-Русецкая Полина Мартыновна(1966-1978)
-Илькевич Анатолий Владимирович(1978-1999)
-Демешкевич Галина Владимировна (1999-2009)
-Сапун Людмила Ивановна (с 2009)